19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Uli Triebel)
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)
 
19.01.2023: Matten auslegen im Boulderraum des DAV Suhl (Foto: Jens Triebel)

19.01.2023 Matten verlegen im Boulderraum

Am 19.01.2023 konnten die Matten im neuen Boulderraum Suhl-Nord verlegt werden. Damit ist der Boulderraum des DAV Suhl fertiggestellt.